48 omkom på jobb i 2013 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/01 2014

Det er registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2013. Tallene for hele 2012 var 37.