Valg av helseforetak og sykehus for tilsyn i 2014 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 27/02 2014

Arbeidstilsynet skal gjennomføre sju tilsyn med revisjonsmetodikk i sykehus i 2014.