Tilsyn med bedrifter underlagt storulykkeforskriften

Fem tilsynsmyndigheter gjennomfører i 2014 tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar sikker drift av sine anlegg.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.