Konferanse om eksponeringsscenarier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 22/06 2014

Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket, REACH. Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om temaet 24. oktober.