Sist publisert: 25/06 2014

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.