Legemeldinger om arbeidsrelatert sykdom gir verdifull informasjon

Kun to prosent yrkesaktive leger i Norge sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom i 2013. De aller fleste av disse var bedriftsleger. Arbeidstilsynet ønsker at flere allmennleger melder om sykdom eller skade som legene tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.