Årsrapport for 2013 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 13/08 2014

I 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet nesten 16 000 tilsyn.
– Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å bidra til at folk er like friske når de drar fra jobb som da de kom, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.