Sist publisert: 11/09 2014

Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen er 12. november 2014.