Kjønnsforskjeller i sykefraværet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/11 2014

Arbeidstilsynet inviterte det svenske arbeidstilsynet til frokostmøte. Her fortalte Arbetsmiljöverket om funn og tiltak som er blitt gjort for å få bukt med kjønnsforskjellene i sykefraværet.