Slik er arbeidsmarkedskriminaliteten - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 20/11 2014

For første gang har kontrolletatene utarbeidet en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.