Støy i arbeidslivet og helseeffekter

Støy er et stort problem på mange arbeidsplasser, både på land og offshore. En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, viser helseeffekter av støy i arbeidslivet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.