Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Brannmenn er eksponert for kreftfremkallende stoffer i sitt arbeid. Arbeidstilsynet har siden 2005 mottatt 217 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom blant brannmenn. Åtte av disse meldingene hadde svulst som diagnose.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.