Seminar: Innleide arbeidstakere – ressurs eller utfordring?

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet og inviterer til seminar om bruk av innleie i verftsindustrien og petroleumsnæringen 12. februar 2015. Sett av datoen nå!

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.