Seminar: Innleide arbeidstakere – ressurs eller utfordring? - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/01 2015

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet og inviterer til seminar om bruk av innleie i verftsindustrien og petroleumsnæringen 12. februar 2015. Sett av datoen nå!