Minstelønnssatser i skips- og verftsindustri og fiskeindustribedrifter - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 08/01 2015

Det er vedtatt ny minstelønnssats i skips- og verftsindustrien. Tariffnemnda har også fattet
vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler i fiskeindustribedrifter.