Minstelønnssatser i skips- og verftsindustri og fiskeindustribedrifter

Det er vedtatt ny minstelønnssats i skips- og verftsindustrien. Tariffnemnda har også fattet
vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler i fiskeindustribedrifter.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.