Stopp sykdom og plager av dårlig inneklima

Norske sykepleiere har ifølge SSB dårligst inneklima i Norge. De får også mest arbeidsforverret astma. Samtidig har sykehus nesten dobbelt så høyt energiforbruk som andre offentlige bygg, ofte over 400 kWh/m2/år. Hvordan skal vi sikre at arbeidstagere, pasienter og pårørende i helsevesenet får godt arbeidsmiljø og tilfredsstillende inneklima?

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.