Stopp sykdom og plager av dårlig inneklima - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/01 2015

Norske sykepleiere har ifølge SSB dårligst inneklima i Norge. De får også mest arbeidsforverret astma. Samtidig har sykehus nesten dobbelt så høyt energiforbruk som andre offentlige bygg, ofte over 400 kWh/m2/år. Hvordan skal vi sikre at arbeidstagere, pasienter og pårørende i helsevesenet får godt arbeidsmiljø og tilfredsstillende inneklima?