Sist publisert: 18/01 2015

Som følge av gjennomføring av tre EU-direktiver er det blitt gjort flere endringer i maskinforskriften.