Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 21/01 2015

Tre samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet blir etablert i 2015. Både i Bergen, Stavanger og Oslo skal medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobbe sammen om å gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer.