Høy skaderisiko for midlertidige arbeidere i ulykkesutsatte næringer

Alle virksomheter skal vurdere risiko, sette i verk tiltak og forebygge skader grunnet arbeidsulykker. Dette gjelder også virksomheter som benytter midlertidig arbeidskraft.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.