Inneklimaopplæring i alle fylker

I samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkesmennene og Arbeidstilsynet vert det no gjennomført opplæring i alle fylker for å bidra til eit betre inneklima i norske skular.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.