Større frihet, men økte krav og mer ubetalt overtid - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 28/01 2015

Arbeidstakere blir utsatt for økt tidspress og stadig flere opplever jobben som stressende. Samtidig får stadig flere mulighet til å jobbe selvstendig og flere opplever arbeidet som meningsfylt.