Sist publisert: 29/01 2015

Ei undersøkjing utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at eit fleirtal av bedriftshelsetenestene meiner dei har vorte betre etter innføringa av godkjenningsordninga for fem år sidan.