Betre bedriftshelseteneste etter innføring av godkjenningsordninga

Ei undersøkjing utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at eit fleirtal av bedriftshelsetenestene meiner dei har vorte betre etter innføringa av godkjenningsordninga for fem år sidan.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.