Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbil

Formålet med den nye Fafo/TØI-rapporten er å bidra med kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor, og si noe om innsatsen som er nødvendig fremover.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.