Ny rapport om innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/02 2015

Det kan være uklart hvem som har HMS-ansvaret for innleide arbeidstakere. Dessuten tyder mye på at utenlandske innleide arbeidstakere er mer utsatt for skade enn andre. Dette viser en ny rapport som er laget i samarbeid mellom Fafo og NTNU.