Mer oppmerksomhet på smittevern

I flere artikler har vi sett på hvordan smitterisiko håndteres i helsesektoren. Her kan du lese om hvordan smitte kan forebygges gjennom å risikovurdere arbeid og å øke oppmerksomheten på smittevern.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.