Tilsyn med storulykkevirksomhetene i 2015

De fem tilsynsmyndighetene skal i årets tilsyn med storulykkevirksomhetene sjekke ut hvordan disse ivaretar det systematiske HMS-arbeidet som storulykkeforskriften krever.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.