Minstelønn for elektrofagene fra 1. mai 2015 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/03 2015

Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene.