Ingen nedgang i antall dødsulykker - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 27/04 2015

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb. Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet.