Endrede minstelønnssatser i flere bransjer - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 21/05 2015

Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.