Ny veileder for vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager. Veilederen viser gjennomføring av risikovurdering trinn for trinn.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.