Sist publisert: 14/06 2015

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager. Veilederen viser gjennomføring av risikovurdering trinn for trinn.