Endringer i arbeidsmiljøloven - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 30/06 2015

I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, straff og
kollektiv søksmålsrett.