Vern mot bakteriell sjukdom - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 08/07 2015

Campylobacteriose er den vanlegaste rapporterte diaresjukdommen i Noreg. Det er derfor viktig med førebygging i verksemder der slik biologisk smitte kan skje.