Nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft |

Sist publisert: 09/07 2015

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift som ved tariffavtale gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015.