HMS kurs for daglig leder på nett | HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/09 2015

Ikke bare Verneombud må ha sin HMS kunskap i orden. Bedriftens øverste leder er også pålagt å gjennomføre HMS kurs. Dette beskrives i AML $3-5. Denne plikten er personlig ok kan derfor ikke delegeres.

Vår søsterside, lederhms.no tilbyr online HMS kurs for ledere. Kursmaterialer er organisert slik at det lett å få oversikt og tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

Etter fullført kurs får man et gyldig kursbevis samt et internkontrollsystem for å dokumentere det kontinuerlige HMS arbeidet.