Høyringsinnspel om endringar i arbeidsmiljøforskriftene

No er høyringsinnspela til foreslåtte endringar i arbeidsmiljøforskriftene tilgjengeleg.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.