Foreslår endringer i regelverk om vold og trusler - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/11 2015

På bakgrunn av en kartlegging om vold og trusler i arbeidslivet, sender Arbeidstilsynet høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen er 1. mars 2016.