Tilsynspraksis ved vurdering av fagbrev, yrkesbevis og gulbøker - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 07/12 2015

Det er blitt reist spørsmål om Arbeidstilsynet godtar fagbrev, yrkesbevis og gulbøker utstedt før 1.1. 2001 som dokumentasjon på sertifisert sikkerhetsopplæring for ulike maskinkategorier.