Sist publisert: 10/12 2015

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.