Sist publisert: 05/01 2016

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2016 fått utvidet myndighet etter REACH-forordningen.