Justering av gebyr for byggesaksbehandling

Gebyrene for byggesaksbehandling er justert fra 1. januar 2016 for å tilsvare Arbeidstilsynets faktiske utgifter ved tjenesten.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.