Arbeidstilsynet oppretter arbeidstidsenhet

Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om arbeidstidsordninger behandles av en nyopprettet nasjonal enhet – Arbeidstidsenheten.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.