Arbeidstilsynet oppretter arbeidstidsenhet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/01 2016

Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om arbeidstidsordninger behandles av en nyopprettet nasjonal enhet – Arbeidstidsenheten.