Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 13/01 2016

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som skal gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.