Færre døde på jobb i 2015 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/01 2016

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.