Sist publisert: 17/01 2016

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.