Databasen for kjemiske stoffer i ECHA - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/02 2016

Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.