Samlokalisert senter åpnet i Kristiansand - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/04 2016

Torsdag 31. mars åpnet Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Interkommunal arbeidsgiverkontroll og kemneren i Kristiansand sitt samlokaliserte senter i Agder. Herfra skal etatene sammen bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet i regionen.