Jakter bakmenn

Arbeidstakere som bor på byggeplassene under kummerlige forhold og gjentatte brudd på Arbeidstilsynets vedtak om stansing. Manglende registreringer i skatteetatens registre og mistanke om massivt svart arbeid og trygdesvindel.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.