Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/06 2016

Arbeidstilsynet har i samarbeid med STAMI og Statens strålevern laget en ny faktaside om elektromagnetiske felt. Faktasiden er til hjelp for arbeidsgivere som skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet der arbeidstakere kan bli eksponert for elektromagnetiske felt.