Antistatiske fôrslanger hindrer at statisk elektrisitet skader arbeidstakerne - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/06 2016

Statisk elektrisitet i fôrslanger i havbruksanlegg kan gi elektriske støt og skade arbeidstakere. For ett år siden informerte Arbeidstilsynet derfor bransjen om at konvensjonelle fôrslanger må erstattes med antistatiske slanger innen 1. september 2016.