Seminar om REACH, CLP og eksponeringsscenarier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/06 2016

Seminaret finner sted i Trondheim 20. september og målgruppen er bedriftshelsetjenester og andre som arbeider med kjemisk helsefare og risikovurderinger.