Utsatt ikrafttredelse av endringer i byggherreforskriften - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 29/06 2016

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), fastsatte 3.6.2016 endringer i forskrift om hms-kort på bygge- og anleggsplasser. Endringene omhandler elektroniske oversiktslister med fødselsnummer.